Závazná přihláška


Pro úspěšné přihlášení a zařazení do kurzu prosím vyplňte následující údaje a odešlete je do našeho systému.

Vyberte požadovaný kurz:

Pan:

Jméno: Příjmení:
E-mail: Telefon: (9 číslic bez mezer) bude použit jako VS platby
Město:

Paní:

Jméno: Příjmení:
E-mail: Telefon: (9 číslic bez mezer) bude použit jako VS platby
Město:

Zamýšlený způsob platby:

Bankovním převodem (VS = Vaše telefonní číslo)
Jinak - po telefonické dohodě

Poznámka

Chcete-li doplnit jakoukoliv poznámku, přání, doporučení k Vaší účasti v kurzu, uveďte ji.
Poznámka:

Zde prosím uveďte, odkud jste se o nás dověděli:


Důležité upozornění:

Rozhodující pro stanovení ceny kurzovného a také pro zařazení do kurzu není termín vložení přihlášky do systému, ale termín úhrady kurzovného na náš účet uvedený v potvrzovacím mailu přihlášky. Ve vyjímečných případech je možná i jiná úhrada - po telefonické domluvě.
Uhraďte prosím aktuální platnou cenu kurzu dle ceníku včetně slev, které Vám náleží. Platby kontrolujeme a v případě nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat. Nezapomeňte prosím při platbě uvést jako variabilní symbol platby telefonní číslo jednoho z partnerů, které uvedete i v on-line přihlášce, aby mohla být platba řádně spárována s Vaší přihláškou.
V případě odhlášení z kurzu ve lhůtě kratší než 7 dní před začátkem kurzu uplatňujeme storno poplatek ve výši 50% z výše kurzovného.
Po zahájení kurzu je kurzovné nevratné..

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Vyberte prosím zda souhlasíte se zasíláním informací o dalších akcích, které budeme pořádat. (cca 6 e-mailů nebo SMS do roka) Zaškrtněte prosím následující volbu vyjadřující Váš názor:
ZASÍLAT NEZASÍLAT

Vyplňte prosím všechny kolonky formuláře, zkontrolujte údaje a potom potvrďte odeslání.
Při zjištění chyby proveďte opětovné vyplnění formuláře bez chyb a potvrďte odeslání.

Kontrola

Na znamení, že nejste stroj napište slovně správný výsledek příkladu:
8 + 2 =